company

Företaget

erbjuder tjänster Medelhavet Kultur organisation, marknadsföring och främjande av kultur och kulturella evenemang, och även ett andra område är att främja och kommersiella företag i hela Sverige. Personalen består av personer med ursprung från Medelhavsområdet och har Personalen består av personer med ursprung från länder i Medelhavsområdet och ha nödvändiga kunskaper, idéer och erfarenheter för att förbättra medelhavskulturen genom musikaliska konserter, teaterföreställningar och artistuppträdanden, filmvisningar, konstutställningar, vinprovningar, samt genom främjande av kommersiella produkter med medelhavs ursprung.

Vision


Visionen för Medelhavet Kultur är uppkomsten och spridningen av kultur och kulturarv i Medelhavet till Skandinavien genom välorganiserade evenemang och produktioner inom alla former av konst.


vision

goal

Mål

Målet med företaget är att skapa en krävande och trogen tillsammans med deras gemensamma nämnare kärleken till medelhavskulturen.  Med hjälp av statliga och privata aktörer:

  • invandrare anpassar bäst i landet, när de kommer i kontakt med de traditioner och seder i
  • personer från Medelhavet känner ära och intimitet, att se till att deras kultur färdas norrut
  • bosatta i Sverige kommer nära och vet men ibland även påverkas av medelhavskulturen och berika sina erfarenheter.